เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ
เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการ

ค้นหา

R - CODEWEBSITE
ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


QR CCode

ปฏิทิน

October 2020
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
139140
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
69
384
818
135697
12214
13363
139140

Your IP: 34.236.245.255
2020-10-27 04:34

ข่าวสารน่ารู้

- ข่าวประจำเดือนกันยายน 2563

Written by Super User On Friday, 11 September 2020 20:09

เรื่องขอความร่วมมือและส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 ##มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน (338)
- เรื่องการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 14 ##สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (352)
- เรื่องเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (353)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี Eastern(UMT Ploy journal ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ##มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (365)

- ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2563

Written by Super User On Monday, 03 August 2020 10:33

- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์และ nida Case Research journal ## สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (292)
- เรื่องแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารและขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยานิพนธ์และเทคโนโลยี ## สำนักบริการและเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจตุจักร (293)
- เรื่องการส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการไทยเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ## มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (289)
- เรื่องขอเชิญสมัครเพื่อรับบริการทาง
วิชาการวิจัยและเทคโนโลยีครั้ง ที่ 27 พศ. 2563 ## มูลนิธิโทเรเพื่อจัดการแข่งขันประเทศไทย (290) - เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายนและชอบที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ## วิทยาลัย สันตพล (291)
- เรื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติดนตรีอีสานครั้งที่ 8 ## มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร (294)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลครั้งที่ 11 ## เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (299)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความและวารสาร ASEAN journal of open and drstance Learning ## มหาวิทยาลัยโกธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของ 4 ประเทศ (302)
- เรื่องขอเชิญส่งเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (308)
- เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่าประจำปี 2563 ##มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (322)

-ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563

Written by Super User On Monday, 01 June 2020 13:43

เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ ##คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรราชธานี
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (228) เป็นโครงการเดิมที่ยกมาจากวันที่30 เดือนมีนาคม 2563
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ##กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (206)
เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ##พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ 2542 (204)
เรื่องขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (202)

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Written by Super User On Tuesday, 04 February 2020 09:42

1.เรื่องขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2563 " (Regional Research Expo 2020)##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (054)
2. เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 (RDI for Disruplive Education :การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) ##สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (055)
3.เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) (056)
4.เรื่องขอเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020) ##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (067)
5.เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม##สมาคมส่งเสริมการวิจัย (068)
6. เรื่องขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 ##คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (073)
7. เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (095)
8. เรื่องขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ##คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (099)

9. เรื่องเปิดรับบทความเพื่อสิ่งพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (079)
10. เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (078)

 

 

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2563

Written by Super User On Monday, 13 January 2020 10:47

1- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 ##คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลันเรศวร (001)
2- เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ##สวทช (010)
3
เรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ##บัณฑิตวิทยาลัย (020)
4
เรื่องการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ##บัณฑิตวิทยาลัย (028)
5
- เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ##สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (034)

 

 

 

 

ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2563

Written by Super User On Wednesday, 04 March 2020 13:42

- ประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติราชภัฏศรีสะเกษวิชาการครั้งที่ 7 ##สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (117)
-ประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญร่วมงาน โครงการ การ ประชุมวิชาการ แนะนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 ##สำนักวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (118)

- ประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (119)
- ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ##มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (120)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญส่ง บทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ##สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (121)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจรรยาธรรมและการวิจัยในมนุษย์ ##สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (122)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (124)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศและการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.: IAD Award) ประจำปี 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)(137)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ 4 ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (138)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of psychiatry ##world psychiatric association (WPA) (139)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจะยึดทำการวิจัยในมนุษย์##สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (140)
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ ##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (141)


-ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2562

Written by Super User On Monday, 09 December 2019 12:40
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 ##คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (641)
เรื่องโครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2562 ##ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(638)
- เรื่องขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand New Gen Inventors Award 2020 "(I-New Gen Award 2020)##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (653)
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (TNIAC 2020)และงานโ๕รงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งที่ 6 (ICBIR 2020) ##สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (650)
- เรื่องขยายเวลารับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 ##มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(649)
- เรื่องการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับชาติ ประจำปี 2563 ##ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (648)

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2562

Written by Super User On Tuesday, 03 September 2019 15:58

- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3 ##กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัมหิดล (491)
- เรื่องขอความร่วมมือและส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ##มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (493.1)
- เรื่องเชิญชวนส่งผลงงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14 th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019) และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 International Exhibiton of Inventions of Thailand##มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (496)
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563##มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (506)
-  เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)##สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สน.พ) (505)
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครื่อข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563##มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (504)
-  เรื่องเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1##คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (503)
-  เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)) ##มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (502)
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 "NU Research and Innovation Towards Sustained Society" ##มหาวิทยาลัยนเรศวร (501)
- เรื่องโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 48 ปี##มหาวิทยาลัยรามคำแหง(499)
- เรื่องขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 " ##วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์คกรีดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร (498)
-  เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 ##มหาวิทยาลัยพะเยา (497)
-  เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 ##วิทยาลัยสันตพล (516)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์ ##สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (517) 
-  เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ##คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา (530)

 

 

-ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Written by Super User On Sunday, 10 November 2019 16:09

- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (604)
- เรื่องขอให้เสนอโครงการวิจัย ##สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (605)
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563##สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (623)
- เรื่องการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 6 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020" ##มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(630)
- เรื่องขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 ##วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (631)
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ##วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(632)

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562

Written by Super User On Monday, 07 October 2019 15:18

- เรืองโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิต ประจำปี 2562 (The6th International Postgraduate Student Colloquium 2019) ##คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร(554)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี##คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (570)
- เรื่องทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT - CASS) ประจำปี 2563 ##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (572)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 "เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน##มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" (597)

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Written by Super User On Monday, 08 July 2019 16:56

- ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต# # สถาบันการศึกษาและงานวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต## สถาบันวิจัยและพัฒฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- การประชุมวิชาการ ## สมาคมไทยไอ โอทีหรือสมาคมไทยจำนวนมาก
- เข้าร่วมเชิญและส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในห้างหุ้นส่วนจำกัดงานพนักงานประชุมวิชาการระดับคุณวัสัมพ ันสานสานวัชรหนังสือนฤมลหนังสือที่อเซียนครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ## อาศมโนธรรมวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเชิงเศรษฐกิจเชิงเศรษฐกิจการพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ประกาศระดับมาตรฐานระดับชาติและระดับภูมิภาค # # สถาบันการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหนังสือให้คนรุ่นใหม่2/2562 ## ศูนย์ส่งเสริมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล

- เรื่องการประชุมวิชาการ AUAP Aunual Conference ครั้งที่ 34 2019 ## มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชียและ (AUAP) - เรื่องการประชุมวิชาการวิชาการ AUAP Aunual Conference 349 ## มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและ (AUAP)

- เรื่องขอเชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุมครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 # # มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการศึกษาวิจัยในด้านมนุษย์สังคมและพฤติกรรม # # สถาบันวิจัยและพัฒนา

- เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม # # สมาคมส่งเสริมการวิจัย

นักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System ปีที่ 2 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น # # สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (สกอ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562

Written by Super User On Thursday, 02 May 2019 08:34

- เรื่องขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่ เพื่อมหาชน ##กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่ เพื่อมหาชน ##กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เรื่องโครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 ##สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
- เรื่องขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I - SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019 และประชุมหารือแนวทางการดำำเนินงาน ##สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
- เรื่อง ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS 2019 ## คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยรามงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี และ UUM ประเทศมาเลเซีย

 

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562

Written by Super User On Friday, 02 August 2019 09:50

- เรื่อง ขอมอบวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี##มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เรื่องขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
- เรื่องประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ joint international Education Conference (JIEC 2019 ) The 8th PSU Education Conference & 4 th Inspirational Scholar Symposium(ISS) 2019 Growth Mindset ,Innovatve,and Integrated Work - Ready Education##มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 " ##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- เรื่องประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 
- เรื่องขอแจ้งขยายระยะเวลาและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I - SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ##มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- เรื่องขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 ##มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- เรื่องขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม OpenHouse "เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future"(ภาคเหนือ)##สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Written by Super User On Wednesday, 20 March 2019 08:55

ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562

Written by Super User On Wednesday, 20 March 2019 08:56

- เรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเรื่องขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- เรื่อง กสทช.มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง ฯลฯ ##กสทช.
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- เรื่องขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 8 ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562 ## สำนักวิจัย สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ##วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
- เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562

Written by Super User On Wednesday, 20 March 2019 08:55

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562

Written by Super User On Wednesday, 05 June 2019 15:23

- เรื่องการเสนอขอรับงบประมาณงานวิจัยแบบบูรณาการ ประจำปีประงบประมาณ 2564##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 ##สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส
- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ##ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาคสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ##สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร
- เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- เรื่องการจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2##คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- เรื่องการเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่องการประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครสมาชิกนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562##สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่
- เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ##คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

- ข่าวประจำเดือนเมษายน 2562

Written by Super User On Tuesday, 09 April 2019 15:17

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ##มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.รำไพพรรณี มรภ.วไลยอลงกรณ์และมรภ.เทพสตรี
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ##สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ##ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (๒๐๑๙ Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (๒๐๑๙ Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) ## สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ## สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอมอบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6th International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2019 Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (ICMSIT 2019)ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอมอบวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6th International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2019 Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University (ICMSIT 2019)
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องการมอบรางวัล IP ChamPion ประจำปี พ.ศ. 2562##กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge ## กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ## สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" (Thailand Research Expo 2019) ##สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ##สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญส่งบทความหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่##กองส่งเสริมการวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน## คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไชต์ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


SAR1