ขอแสดงความยินดีกับ
ผช.บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๑ (๒.๖๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
ผช.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐ์สังข์ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๒ (๑.๘๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๒ (๑.๘๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์สิรวิชญ์ ปิ่นคำ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๓ (๑.๖๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.มงคล เอกพันธ์ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๔ (๑.๔๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๔ (๑.๔๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดวงดาว ภูครองจิตร เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๕ (๑.๒๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.สุติมา ฮามคำไพ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๕ (๑.๒๐)
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ เป็นผู้ทำผลงานทางวิชาการที่มีผลรวมถ่วงน้ำหนักสูงสุด อันดับ ๖ (๑.๐๐)

ค้นหา

R - CODEWEBSITE
ฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


QR CCode

024432
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
53
98
24167
527
249
24432

Your IP: 54.82.99.169
2019-03-27 06:17